КЛУВИЯТА

     
      На около 2км източно от манастира се намира местността, където е била скрита и намерена Чудотворната икона на манастира, нарича се Клувия (клетка-гр.) – обградена от високи скали, наистина прилича на скална клетка. Сега мястото е обект на поклонение от вярващите, бидейки свързано с Иконата и посещения на туристите, заради живописното си разположение, в подножието на Червената стена – отвесна скала издигаща се на 1500м н.в. До него води планински път, следващ извивките на извиращата в подножието на скалата, където е скалната ниша, приютила Чудотворната икона, малка река. По пътя си, пълноводната напролет река, образува красив водопад.

Въпросната ниша е на около 10м над терена, но след намирането на Иконата, в началото на ХVІІв., в скалата са изсечени стъпала и е достъпна за всеки желаещ. Недалеч от нея, върху скална площадка, е построена църквата „Св.Архангели”. В нея се извършва ежегодното богуслужение на Втория ден на Великден. В храма има сравнително запазен стенопис от ХVІІв. В подножието на скалата е направено аязмо, вярващите използват водата му като чудотворен лек – за пиене или за измиване.

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF