МАНАСТИРСКА БИБЛИОТЕКА

      С основаването на манастира, Григорий Бакуриани се е погрижил да го снабди с всичката необходима богуслужебна и богословска литература, надлежно описана в Типика, като част от богуслужебните книги са в богато обковани със сребро, позлата и скъпоценни камъни подвързии. В началото на ХVІІІв., при посещението си в Бачковския манастир, френският пътешественик Пол Люка споменава много богатата манастирска библиотека, ревниво пазена от монасите. За съжаление, по-късно голямата част от тези книги са загубени, някои изнесени, като например Синаксара от ХІв., намиращ се сега в Атинската библиотека и пр. През 1928-29г. протоиерей Ив.Гошев преброява в библиотеката 103 ръкописа и 252 старопечатни книги, основната част от които сега са предадени в Църковно историческия музей и институт. Понастоящем манастирската библиотека разполага с почти 5000 тома. Сред тях издания на църковно-славянски от ХІХв., за нуждите на богуслужението, донесени от Русия, богословска литература, а също и много художествена литература, главно от български автори.

          
     
                                   Богослужебно евангелие, ХІХв.

                                         

                                                                                           Титулна страница на евангелие от Матея.

                                         
                                                   
                                                                                    Сборник с песнопения, източен запис(невми), ХVІІ-ХVІІІвв.

                                                                        

                                                                                               Лист то Деяния на апостолите, ХVІв.(?)

                                          

                                                                     Гравюра от илюстрован пътеводител за светите земи, ХVІІІ-ХІХвв.


 

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF