Духовен живот      И Бачковският манастир като всеки православен манастир е място, където дълбоко и истинско вярващият християнин може да посвети живота си на Бога като даде монашеските обети за целомъдрие, послушание и нестяжание и, преодолявайки, с молитва, смирение, подвижничество и Христоуподобяване, собствената си воля, да премине в селенията на праведните и добие живот вечен. Всеки от братята получава своето послушание в обслужването на манастира и вярващите, а превръщането на сърцето си в храм Господен, той трябва да извърши, следвайки съветите на стареца си и чрез собственото си рвение насаме с Господа Бога наш Иисуса Христа.


  Взимане под мантията


  Даване на монашески обет


  Монашеско подстрижение


  Въвеждане в клията на новоподстригания брат

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF