Манастирски комплекс

Архитектурният план на манастира следва обичайното за православните манастири решение и очертава почти правилен квадрат, страните са 84м на 90м. Разделен е на два двора – Северен и Южен. Северният двор е по-старият и се препокрива с първоначалния манастир, изграден от Григорий Бакуриани. Сегашните му корпуси са от ХVІІ и ХХвв. Различното време на направата им, престроявани заради пожари и заметресения, показва известно разностилие, но общо взето следва българската манастирска традиция – на първия етаж служебни помещения, на втория и третия жилищни, със широки чардаци откъм страната на двора. Най-интересен е южният му корпус, включващ старите манастирска изба и трапезария. Фасадната му стена е богато украсена с църковни сцени и декоративни пана. В средата на двора са съборната манастирска църква „Успение на Пресвета Богородица” и долепената до нея църква „Св.Архангели”.


 

Южният двор датира от началото на ХІХв. и е бил предназначен главно за подслон на поклонниците, но в него през определено време са се помещавали и училища за свещеници. Последно тук е била Пловдивската духовна семинария, преместена заради Втората световна война. Останала е до 1947г., когато избухва последният голям пожар в манастира, унищожил напълно и трите крила ограждащи Южния двор. Оцеляла е църквата „Св.Никола”, която и сега е в средата на двора. Изгорелите корпуси са напълно реставрирани в края на 80-те години на ХХв.

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF