МУЗЕЙ

През 30-те години на ХХв. по-старите и ценни манастирски икони, утвари, одежди и други принадлежности, неизползвани повече в богуслужението, са събрани в колекция, положила основите на настоящия манастирски музей. От 2007г. сбирката е подредена в нови помещения в Южния двор специално пригодени за целта. Забележителни са сбирките от покритите с миниатюрна дърворезба кръстове, наборите за причастие, „Венецианската” дарохранителница, майсторски живописваните и богато обковани икони, сбирката от народни накити – свидетелство за благодарността и дарителската посветеност на вярващия народ пред Чудотворната икона на манастира.
 

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF