ПАНОРАМЕН СТЕНОПИС

      Върху външната стена на Старата трапезария, е запазен най-големият външен стенопис направен в България през ХІХв. Благодарение на разположението си върху северна стена и под удължената стреха, той е запазен почти напълно. Направен е от майстор Алекси Атанасов(?) в средата на ХІХв. Алекси Атанасов е използвал като образец по-стара гравюра от 1807г., представяща манастира и околностите, образите на основателите и шествието на Втория ден, изхода на Асеновград, Клувията, множеството параклиси в района. Стенописа е в характерния за времето възрожденски стил с елементи на жанрова живопис. Сред участниците в шествието са изобразени видни представители на пловдивските богати фамилии и поддръжници на манастира от семействата на Чълъкови, Чомакови и др. Всички са изобразени в празничните дрехи за епохата и с подобаваща тържественост. От двете страни на централната композиция са изписани образите на светци войни, сред тях в медальони св.Георги и св.Димитър, с житийни сцени отдолу. Стенописът ни дава и чисто историческа информация за състоянието на манастира при направата му. От изобразените крила само южното е запазено непокътнато, останалите въпреки престрояванията съхраняват вида на манастира.

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF