ХРАМ „СВ.НИКОЛА”


          Третата манастирска черква посветена на Мирликийския чудотворец св.Никола е построена в 1936г. в Южния манастирски двор. Църквата е еднокорабна, кръстокуполна от типа стегнат кръст с размери: 17х7,5м. Архитектурното и чисто строително решение наподобява съборната манастирска черква „Св.Богородица” и е определено архаизирано, не носи чертите на съвременната й българската възрожденска архитектура. Дори куполният барабан възпроизвежда същите като на главната църква декоративни решения. Целият храм е изписан от бележития ни възрожденски художник Захари Зограф с всички характерни за Захари и възрожденската ни живопис черти. Лекият и ведър колорит, раздвижеността на фигурите, мекотата в разработката на лицата правят стенописа и внушенията му дружествени и непосредствени. Специално внимание заслужава изображението на Страшния съд, разположено от Захари в притвора на храма. Наред с традиционните изображения на праведници и грешници, в рая и ада, Захари е нарисувал някои от своите съвременници в ада, осъждайки ги на вечни мъки самият той. Това са групите на пловдивските чорбаджии и пловдивските кокони, в модерните за епохата си одежди, осъдени за непатриотичното им поведение и суетния им живот. Имайки самочувствието на „най-добър зограф в българско”, в левия горен ъгъл Захари Зограф ни е оставил своя автопортрет, редом до портретите на тогавашния игумен, иеромонах Матей от Сливен и проигумена Ананий. До главата на Захари е надписът: „Захари Христович, зограф от Самоков”, а в ръката си държи свитък с думите: „Изобрази ся рукою моею”, на черковнославянски.

Църквата продължава да действа и в нея се извършват кръщенките.

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF