ЦЪРКВАТА НА АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

В Устава Григорий Бакуриани дава на манастира „моето голямо село Станимах с неговите две построени от мене крепости”. Естествено не е могъл да нарече една от тях Асенова, по напълно понятни причини, но е много вероятно да става дума именно за настоящата Асенова крепост, превърнала се в емблема на града. Трябва да се каже, че на същото място е съществувало укрепление още през тракийско време. От самата крепост най-добре е запазена църквата й, която дълги години е принадлежала на Бачковския манастир и е била обслужвана от монасите му, а сега се стопанисва от Община Асеновград. Архитектурата на църквата съдържа някои елементи налични и при Бачковската костница. Не е възможно крепостта да е била без църква и в ХІв., тъй че преустроена по времето на Иван Асен ІІ – в 1231г., тя най-вероятно възпроизвежда поне някои елементи на по-ранната, нещо, често търсено при подобни преустройства. Нали старият храм е бил утвърден, осветен и макар с обновяване, построеното се е възприемало като продължение на предходното. Сегашната църква е двуетажна, кръстокуполна постройка, вторият етаж е богослужебеният, като разделението е класическото – притвор, наос и отделен със зидана аркада олтар. Има частично запазен стенопис от ХІІІв., като най-добре са запазени изображенията в олтарната част. Там отляво на свода, отделящ проскомидията от св.престол, е много добре запазен поразителен образ на едно от лицата на вехтозаветната троица.

По-подробно за крепостта виж тук.

Крепостта и църквата са реставрирани и лесно достъпни за посещение.

 

Църковен календар

6август † Преображение Господне (Разрешава се риба) (Тип. с. 390, вж. с. 391, заб.)

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF