Новини: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2018г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2018г. БАЧКОВСКИ МАНАСТИР

[/userfiles/files/IMG.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0001%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0002%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0003%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0004%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0005%D0%A4%281%29.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0006%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0007%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0008%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0009%D0%A4.jpg]
[/userfiles/files/IMG_0010%D0%A4.jpg]
 

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF