Новини: Нова реставрация в Бачковския манастир

              [/userfiles/files/DSC_0528%281%29.JPG]
            Започна почистването и реставрация на стенописите в главната църква на манастирa.
            Храмът е построен в 1604г., стенописите му са от два периода – в притвора от 1643г., от неизвестни майстори, а централната част и олтара са преизписани от одринския майстор Моско Велев в 1850г.
            Голямото посещение в съборната църква и много свещи поставяни от вярващите водят, естествено, до опушване на изображенията и те стават трудно различими. Благодарение на щедра дарителска подкрепа стана възможно стенописа да бъде основно почистен. Така всеки посетил манастира и църквата ще може да се наслади както на художественото майсторство на зографите, така и на духовната проникновеност на изображенията, представящи ни живота на Спасителя Иисуса Христа, саможертвения подвиг на далите живота си за вярата мъченици и многото образи на светци и светици.
            Реставрационните работи се ръководят от проф.Григоров. Най-напред ще бъде обработен притворът, а след него и централната част на посветения на успението на Небесната ни Покровителка храм.

[/userfiles/files/DSC_0532.JPG]

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF