Новини: РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦАРСКА ДАРОХРАНИТЕЛНИЦА

[/userfiles/files/Image00001%285%29.jpg]

Незримият и всепроникващ Дух Свети, действа в нас и ни води неусетно и неотклонно към изпълнението на угодните Богу и човеку дела на прослава и благолепие за утвърждаването на вяра и посвещение, та виждайки направеното от човеците да се обърнем отново към Вдъхновителя! И по този проверен път на благоволението бе извършена реставрацията и пълната позлата на светата дарохранителница, подарена на Бачковската обител от последния самодържец на Българската държава – цар Борис ІІІ.
         Дарители на необходимото злато и спомоществуватели в извършването на необходимите дейности бяха КЦМ Пловдив в лицето на изпълнителния му директор инж. Иван Добрев и неговия екип!
         Игуменът на Бачковската света обител, Велички епископ Сионий и честното и́ братство, изразяват дълбоката си и искрена благодарност за щедрата подкрепа на дарителите и се молят на всеподателя Бога, да ги обдари със здраве и благое поспешение в мирските им трудове, за благото на колектива на КЦМ Пловдив и на семействата им и за възсияването на вярата Христова в сърцата им – верен пътеводител в Божиите промисли!

[/userfiles/files/Image00002.jpg]     [/userfiles/files/Image00005%283%29.jpg]

[/userfiles/files/Image00003%281%29.jpg]   [/userfiles/files/Image00004%282%29.jpg]

 

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF