Новини: ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЕПИСКОПСКО СЛУЖЕНИЕ

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЕПИСКОПСКО СЛУЖЕНИЕ
 
На 24 март се навършиха петнадесет години от удостояването с епископски сан на игумена на Бачковската света обител Преосвещения Велички епископ Сионий. Добър повод за братята на обителта да изкажат своите поздравления и благопожелания за доброплодното служение и умножаване на поверените „таланти” от „Стопанина на нивата”.
Няма по-високо служение от служението Богу чрез обгрижването на сътворените по „образ и подобие” на Всевишния – человеците! И тук дядо Сионий доказа, невидимият промисъл е направил благодатен избор в извършеното преди 15 години ръкоположение за слава на неръкотворната Света Троица, на Пречистата майка Христова, света Богородица и за духовната подкрепа на всички нас имали радостта да се докоснат до благодатта на вярата и надеждата избрали Ви за съсъд!
 
Всечестното братство на Бачковския манастир, радвайки се ведно с „жениха”, поднесе своя поздравителен адрес на Преосвещения епископ, прибавяйки от сърце и своя скромен дар за мирска украса на туй що е по-горе от мира – енголпие с образа на Светата Пречиста и кръст с образа на Божествения и́ Син!
 
Да бъде неотклонно с Вас нетленната им подкрепа, Владико!
             
                                                           На многая и благая лета!
 
[/userfiles/files/1.JPG][/userfiles/files/3.JPG]

Дарителство

Манастирското братство полага постоянни усилия за поддържането на Бачковската обител на св.Богородица в състоянието, в което наистина тя заслужава да бъде, за да може да посреща хилядите поклоници и туристи благолепно и впечатляващо.

Поддръжката на сградния фонд, реставрацията на различните уникални стенописи и образци на църковно изкуство, завещани ни от предците, не е никак евтино и манастирът не е в състояние да осигури нужното финансиране за целта. Затова се обръщаме към всеки вярващ, към всеки ценител на уникалния паметник – Бачковския манастир, да окаже подкрепата, която е във възможностите му и се присъедини към нашите усилия.

Всеки дар ще бъде приет с дълбока благодарност и молитвено застъпничество пред нашия Господ Иисус Христос и непорочната му Майка за здраве и преуспяване на дарителя и семейството му.

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

в лева
Банка ДСК
Асеновград
BG87STSA93000006966034
STSABGSF

в EURO
Банка ДСК
Асеновград
BG93STSA93000022259722
STSABGSF